Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. Dorice
168
00:18.56
2. Ben65732
124
00:21.32
3. NeoPhalanx
19
00:22.19
4. kks
28
00:24.45
5. Ecarlate 00:24.49
6. kyrawr8383
69
00:24.93
7. ddawn23
57
00:26.10
8. ThePipeline
46
00:32.29
9. Tomek 00:34.89
10. fishysua
95
00:35.13
11. Nick
182
00:35.38
12. vowels
180
00:36.88
13. Emma Selmeci
37
00:45.99
14. aequidens
153
00:53.46
15. yocata 00:54.21
16. Cazza
47
00:56.74
17. CuB3yOnd
24
01:02.71
18. no1mayjah
56
01:04.41
19. Fanta2
105
01:05.70
20. Aishwarya
19
01:07.74
Tuần này
1. Ben65732
124
00:21.32
2. kks
28
00:24.45
3. kyrawr8383
69
00:24.93
4. ThePipeline
46
00:32.29
5. Tomek 00:42.70
6. Emma Selmeci
37
00:45.99
7. yocata 01:06.55
8. Aishwarya
19
01:07.74
9. Anselmo 01:08.52
10. sisi59
45
01:09.31
11. player1 01:21.14
12. sredmond
54
01:29.05
13. notova 01:32.28
14. krasi6925
69
01:40.99
15. emisar 01:43.23
16. Bergamote
84
02:16.06
17. iliq82 02:17.08
18. Nurten68 02:43.56
19. PetkoKatsarski 02:46.09
20. Krastanov 02:46.80
Hôm nay
1. Emma Selmeci
37
00:45.99
2. Anselmo 01:26.33
3. notova 01:40.42
4. krasi6925
69
01:40.99
5. emisar 01:43.23
6. Bergamote
84
02:16.06
7. Krastanov 02:46.80
8. Frog1 03:04.03
9. pindao 06:17.39
10. RR6VN 10:46.44
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. qqwref
230
00:21.65
2. garbage
132
00:22.41
3. vowels
180
00:23.14
4. Ben65732
124
00:24.34
5. NooM
198
00:25.67
6. jeremi1
141
00:25.90
7. i'm ly
127
00:26.19
8. SliverHawk's sweethe...
136
00:26.81
9. Madarjeen
97
00:27.11
10. Dorice
168
00:27.32
AO5
1. vowels
180
00:22.56
2. garbage
132
00:23.47
3. qqwref
230
00:23.64
4. Ben65732
124
00:24.66
5. i'm ly
127
00:26.68
6. SliverHawk's sweethe...
136
00:27.60
7. jeremi1
141
00:27.84
8. Madarjeen
97
00:28.97
9. Dorice
168
00:30.63
10. Dennis Meinen
61
00:32.21
AO12
1. garbage
132
00:26.26
2. Ben65732
124
00:27.72
3. vowels
180
00:28.31
4. jeremi1
141
00:30.18
5. qqwref
230
00:31.42
6. i'm ly
127
00:32.31
7. SliverHawk's sweethe...
136
00:32.34
8. Dorice
168
00:34.36
9. urojony
68
00:37.00
10. NooM
198
00:37.04
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.057
2.BertinSylux98
34
00:00.496
3.Charlie Li
60
00:00.501

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 19:12:03

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo