Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. Sakurahon6485 00:42.64
2. Nick
182
00:44.81
3. nrr123 00:45.30
4. Dorice
168
01:01.68
5. ddawn23
57
01:02.70
6. Fanta2
105
01:14.08
7. cucumber 01:33.13
8. Jbrunt
78
01:34.18
9. Tomek 01:45.39
10. airvince
25
01:48.57
11. kpasi 02:15.06
12. sjj
28
02:23.20
13. 047619x 02:28.94
14. cccc1111 02:30.09
15. Goochelaar
94
02:33.79
16. ZZX734984848
2
02:46.79
17. Kianoosh 02:48.13
18. huk110 02:50.84
19. lradev 02:50.93
20. jmk770 02:56.13
Tuần này
1. ddawn23
57
01:02.70
2. 047619x 02:28.94
3. ZZX734984848
2
02:46.79
4. kpasi 02:48.70
5. cccc1111 03:17.16
6. moumuge
27
03:30.77
7. huk110 03:31.75
8. jdubs
41
03:33.63
9. Leopard geCko
15
03:46.78
10. Go4beera
26
04:28.68
11. gochuzang 04:54.76
12. Bergamote
84
05:22.78
13. jacquechan 05:23.98
14. oldsailor 05:34.82
15. zlatko 05:39.72
16. scott0306 06:12.17
17. Cheetahly 06:32.77
18. hk54ek50 06:38.53
19. Siika61 06:54.87
20. chiang2010 06:55.16
Hôm nay
1. cccc1111 03:48.46
2. Bergamote
84
05:22.78
3. oldsailor 05:34.82
4. IavorDinchev 07:00.83
5. gochizang 07:27.30
6. Go4beera
26
07:52.91
7. Yavor 09:15.76
8. chiang2010 10:05.97
9. BFZHDHA 10:14.66
10. taiman 10:56.47
11. Liumeng
34
13:16.64
12. Kchin
6
21:02.01
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. qqwref
230
00:36.41
2. daanbe
139
00:58.98
3. definitelymilk
71
00:59.47
4. urojony
68
01:08.18
5. wwmouse
27
01:09.39
6. Dorice
168
01:14.09
7. Philip Klein
43
01:17.15
8. kdu
59
01:18.45
9. afidaleo
93
01:18.59
10. Fastfaxer
117
01:19.85
AO5
1. qqwref
230
00:53.85
2. daanbe
139
00:56.60
3. urojony
68
01:15.25
4. Fastfaxer
117
01:19.88
5. Philip Klein
43
01:20.85
6. kdu
59
01:21.83
7. definitelymilk
71
01:26.99
8. AndrewLiang
55
01:28.90
9. Dorice
168
01:30.23
10. Ben65732
124
01:45.60
AO12
1. qqwref
230
01:28.65
2. Fastfaxer
117
01:36.88
3. urojony
68
01:46.32
4. Dorice
168
01:55.76
5. Ben65732
124
02:15.97
6. WilsonCWMui
115
02:18.17
7. Philip Klein
43
02:44.17
8. garbage
132
02:50.00
9. SliverHawk's sweethe...
136
02:53.39
10. daanbe
139
03:01.33
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.057
2.BertinSylux98
34
00:00.509
3.Charlie Li
60
00:00.517

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 18:59:42

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo