Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. ThePipeline
46
00:52.68
2. Cin
60
01:04.11
3. garbage
132
01:07.98
4. crema 01:11.69
5. Dorice
168
01:19.32
6. DrVince
53
01:23.04
7. yocata 01:24.26
8. njicee
1
01:37.21
9. cucumber 01:37.46
10. quantumdude
25
01:50.72
11. sjj
28
01:52.68
12. Jbrunt
78
01:57.79
13. ZacG
11
02:01.48
14. Goochelaar
94
02:08.77
15. airvince
25
02:10.19
16. peclo 02:10.29
17. Fanta2
105
02:10.36
18. Leopard geCko
15
02:46.10
19. grzbrz
41
02:48.25
20. Br1ella
42
02:52.56
Tuần này
1. ThePipeline
46
00:52.68
2. crema 01:11.69
3. njicee
1
01:37.21
4. ZacG
11
02:01.48
5. grzbrz
41
02:48.25
6. Br1ella
42
02:52.56
7. jdubs
41
03:24.67
8. windex42
19
03:29.80
9. Bergamote
84
04:15.29
10. vevika 04:41.55
11. casuanni
15
05:41.20
12. tan40 05:52.51
13. Vaugnon 06:00.53
14. Svetlozar1967 06:06.01
15. georgiev 06:15.09
16. Tanata 06:59.07
17. pindao 07:02.16
18. 12897 07:09.45
19. youngneck 07:12.28
20. stefkakalcheva 07:20.23
Hôm nay
1. crema 01:11.69
2. Bergamote
84
05:01.57
3. georgiev 06:15.09
4. vevika 06:37.39
5. Liumeng
34
08:41.77
6. Ivanshopov74 09:44.99
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. definitelymilk
71
00:43.92
2. qqwref
230
00:52.71
3. ThePipeline
46
00:55.88
4. garbage
132
00:57.25
5. urojony
68
00:58.57
6. Fastfaxer
117
01:02.63
7. Ben65732
124
01:05.16
8. Dorice
168
01:09.33
9. daanbe
139
01:10.41
10. numbrr
152
01:14.61
AO5
1. definitelymilk
71
00:50.86
2. qqwref
230
00:52.71
3. Fastfaxer
117
00:59.37
4. urojony
68
01:06.14
5. garbage
132
01:10.62
6. Ben65732
124
01:12.62
7. numbrr
152
01:18.19
8. daanbe
139
01:20.05
9. SliverHawk's sweethe...
136
01:27.76
10. Dorice
168
01:29.06
AO12
1. definitelymilk
71
01:02.22
2. qqwref
230
01:05.56
3. Fastfaxer
117
01:14.26
4. urojony
68
01:22.03
5. garbage
132
01:34.75
6. daanbe
139
01:35.78
7. numbrr
152
01:36.41
8. Ben65732
124
01:46.16
9. Dorice
168
01:47.83
10. SliverHawk's sweethe...
136
01:57.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.057
2.BertinSylux98
34
00:00.503
3.Charlie Li
60
00:00.515

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 18:32:31

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo