Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. Dorice
168
00:34.69
2. ThePipeline
46
00:36.66
3. Totoro1997
1
00:45.84
4. Nick
182
00:55.85
5. DrVince
53
00:59.10
6. Tomek 01:01.26
7. fsbnonogram 01:16.28
8. Fanta2
105
01:21.87
9. Jbrunt
78
01:42.02
10. peclo 02:14.14
11. sjj
28
02:21.26
12. ddawn23
57
02:48.20
13. Leopard geCko
15
03:09.00
14. Cazza
47
03:15.48
15. Bergamote
84
03:21.84
16. yocata 03:22.94
17. jgl2832
32
03:48.58
18. Frog1 04:06.47
19. IrkoPixel
44
04:11.52
20. SzaJo 04:23.24
Tuần này
1. ThePipeline
46
00:36.66
2. Totoro1997
1
00:45.84
3. Dorice
168
00:50.44
4. Fanta2
105
01:22.08
5. Tomek 03:41.53
6. peclo 03:48.69
7. IrkoPixel
44
04:11.52
8. Bergamote
84
04:21.48
9. skycucu 04:39.53
10. SzaJo 05:06.38
11. 220284 05:08.60
12. ViriSoto 05:28.41
13. niki39 05:42.92
14. valentina66 05:46.31
15. doghead1028 05:48.25
16. kdg53 05:58.99
17. Liumeng
34
06:04.21
18. 东方夜
3
06:35.56
19. Anselmo 06:37.19
20. Stoi4o 08:47.45
Hôm nay
1. Dorice
168
00:50.44
2. Fanta2
105
01:22.08
3. Bergamote
84
05:14.52
4. niki39 05:42.92
5. doghead1028 05:48.25
6. Liumeng
34
14:26.70
7. skycucu 26:51.71
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. qqwref
230
00:49.33
2. Douglas Shamlin Jr.
456
00:50.30
3. garbage
132
00:50.71
4. Ben65732
124
00:52.60
5. ThePipeline
46
00:53.00
6. Dennis Meinen
61
01:00.63
7. daanbe
139
01:03.94
8. DrVince
53
01:05.27
9. kks
28
01:07.64
10. numbrr
152
01:09.81
AO5
1. ThePipeline
46
00:50.21
2. daanbe
139
00:59.71
3. qqwref
230
01:00.54
4. garbage
132
01:02.76
5. Dennis Meinen
61
01:06.64
6. Ben65732
124
01:06.84
7. kks
28
01:11.85
8. DrVince
53
01:13.04
9. Dorice
168
01:13.19
10. Fastfaxer
117
01:13.85
AO12
1. ThePipeline
46
01:13.01
2. garbage
132
01:20.61
3. Fastfaxer
117
01:22.79
4. qqwref
230
01:24.55
5. Dorice
168
01:28.59
6. kks
28
01:35.11
7. numbrr
152
01:35.86
8. SliverHawk's sweethe...
136
01:37.04
9. urojony
68
01:39.21
10. daanbe
139
01:39.63
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.058
2.BertinSylux98
34
00:00.508
3.Charlie Li
60
00:00.514

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 18:01:19

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo