Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. i'm ly
119
00:27.92
2. boru
73
00:28.91
3. urojony
68
00:35.46
4. Dorice
154
00:35.61
5. erikeriklol
17
00:40.44
6. Nick
171
00:43.56
7. Tomek 00:43.69
8. Fanta2
101
00:52.31
9. DrVince
51
00:56.87
10. yocata 00:58.73
11. BingBongBob
87
01:08.12
12. TheCrazyCat 01:10.68
13. DryIceDryPowder
4
01:17.90
14. BravoJohnnie 01:19.35
15. Goochelaar
90
01:25.83
16. valeridk
4
01:26.73
17. player1 01:27.51
18. cjwill 01:28.23
19. Oren00 01:35.38
20. NeoPhalanx
16
01:38.60
Tuần này
1. i'm ly
119
00:27.92
2. Nick
171
00:43.56
3. Tomek 00:51.17
4. Fanta2
101
00:52.31
5. DrVince
51
00:56.87
6. yocata 01:05.24
7. erikeriklol
17
01:13.33
8. Dorice
154
01:20.96
9. player1 01:33.24
10. NeoPhalanx
16
01:38.60
11. isablorp 01:43.97
12. Goochelaar
90
01:45.60
13. valeridk
4
01:50.57
14. Oren00 02:03.33
15. kulowa 02:10.61
16. krasi6925
68
02:18.94
17. Yavor 02:25.57
18. Bimbashiev 02:29.02
19. Novem 02:32.73
20. LeoB4
5
02:40.07
Hôm nay
1. DrVince
51
01:01.04
2. Tomek 01:28.72
3. isablorp 01:43.97
4. player1 01:51.77
5. krasi6925
68
02:18.94
6. valeridk
4
02:32.64
7. jp1000 02:43.30
8. Bergamote
81
03:09.23
9. notova 03:13.88
10. HKMinev 03:16.20
11. Ognyan 03:22.58
12. Svetlozar1967 03:43.04
13. nikkollatonchev 03:50.66
14. nikiyolova 03:59.18
15. slavitca
24
04:07.56
16. NNNNN 04:16.06
17. Walmir 04:31.85
18. chico83225 04:33.24
19. svetlatoncheva 04:43.65
20. alex59 04:58.32
MO3
1. qqwref
225
00:27.05
2. garbage
125
00:28.87
3. jeremi1
133
00:28.93
4. Madarjeen
97
00:31.22
5. Ben65732
119
00:31.26
6. vowels
175
00:34.49
7. afidaleo
81
00:36.84
8. Dorice
154
00:37.65
9. daanbe
138
00:38.23
10. Make
177
00:38.41
AO5
1. jeremi1
133
00:28.02
2. Madarjeen
97
00:34.17
3. qqwref
225
00:34.23
4. garbage
125
00:34.72
5. Ben65732
119
00:35.13
6. i'm ly
119
00:38.55
7. Dorice
154
00:38.66
8. NooM
192
00:38.69
9. SliverHawk's sweethe...
128
00:39.95
10. urojony
68
00:40.43
AO12
1. jeremi1
133
00:34.19
2. qqwref
225
00:36.92
3. Ben65732
119
00:41.32
4. garbage
125
00:45.42
5. Dorice
154
00:46.05
6. Madarjeen
97
00:48.19
7. SliverHawk's sweethe...
128
00:48.54
8. NooM
192
00:49.19
9. daanbe
138
00:51.21
10. kyrawr8383
66
00:51.39
Robots / programmatic solversinfo  
1.BertinSylux98
34
00:00.498
2.Charlie Li
60
00:00.509
3.giotskh00:00.599

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-01-26 22:47:29

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo