Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. ThePipeline
46
00:40.58
2. Nick
182
00:45.87
3. Dorice
168
01:00.65
4. Fanta2
105
01:00.95
5. Tomek 01:01.13
6. Totoro1997
1
01:06.10
7. Jbrunt
78
01:21.12
8. Cazza
47
01:29.75
9. kks
28
01:33.62
10. yocata 01:49.02
11. sjj
28
01:49.70
12. Shawn She
14
02:02.84
13. Anselmo 02:20.50
14. Goochelaar
94
02:35.75
15. fishysua
95
02:42.52
16. no1mayjah
56
03:05.99
17. Bergamote
84
03:34.42
18. jdubs
41
03:44.49
19. fatih80a 03:56.95
20. Frog1 04:02.85
Tuần này
1. ThePipeline
46
00:40.58
2. Dorice
168
01:00.65
3. Fanta2
105
01:00.95
4. Totoro1997
1
01:06.10
5. kks
28
01:33.62
6. Tomek 01:37.47
7. Anselmo 02:20.50
8. yocata 02:33.38
9. jdubs
41
03:44.49
10. Bergamote
84
04:02.09
11. karni 04:26.87
12. iliq82 05:05.03
13. peclo 05:18.93
14. Frog1 05:24.24
15. Liumeng
34
06:14.93
16. 东方夜
3
08:49.65
17. pindao 09:18.95
18. sredmond
54
09:46.33
19. Benov 10:03.04
20. chavital 25:56.07
Hôm nay
1. Dorice
168
01:00.65
2. Fanta2
105
01:00.95
3. Bergamote
84
04:02.09
4. karni 04:26.87
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. qqwref
230
00:45.07
2. ThePipeline
46
00:48.41
3. Dorice
168
00:50.86
4. Ben65732
124
00:52.96
5. Fastfaxer
117
00:53.97
6. SliverHawk's sweethe...
136
01:00.65
7. jeremi1
141
01:04.80
8. garbage
132
01:05.37
8. N4p4l44
99
01:05.37
10. urojony
68
01:06.35
AO5
1. qqwref
230
00:51.63
2. ThePipeline
46
00:52.50
3. urojony
68
00:53.98
4. Ben65732
124
00:55.44
5. Fastfaxer
117
00:59.00
6. Dorice
168
00:59.93
7. garbage
132
01:06.08
8. N4p4l44
99
01:07.34
9. kks
28
01:09.25
10. SliverHawk's sweethe...
136
01:18.85
AO12
1. ThePipeline
46
01:04.53
2. qqwref
230
01:07.19
3. Ben65732
124
01:09.75
4. Fastfaxer
117
01:12.50
5. kks
28
01:21.35
6. Dorice
168
01:23.31
7. garbage
132
01:24.97
8. SliverHawk's sweethe...
136
01:25.90
9. urojony
68
01:30.03
10. Fanta2
105
01:36.78
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.057
2.BertinSylux98
34
00:00.495
3.Charlie Li
60
00:00.509

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 17:29:21

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo