Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. Dorice
168
07:24.83
2. cucumber 08:36.07
3. cjwill 09:57.97
4. Trev6917
74
12:03.65
5. Fanta2
105
12:21.61
6. Cin
60
13:55.18
7. chenh 14:23.84
8. airvince
25
15:00.96
9. yeori
33
17:57.96
10. jgl2832
32
19:31.23
11. gorg46
63
19:38.09
12. jdubs
41
21:04.76
13. carukh 22:23.72
14. yocata 25:19.59
15. Br1ella
42
31:52.53
16. Jbrunt
78
34:48.68
17. Tanjent
110
41:31.49
18. Hitov 41:51.88
19. GINKA84 45:50.38
20. NA7NA
1
57:49.27
Tuần này
1. cucumber 12:24.77
2. Trev6917
74
12:57.89
3. Fanta2
105
15:05.41
4. cjwill 19:37.41
5. airvince
25
21:03.58
6. carukh 23:15.09
7. yocata 25:19.59
8. Hitov 41:51.88
9. GINKA84 45:50.38
10. NA7NA
1
1:06:52.14
11. 小風Winday
51
2:09:15.86
12. pindao 2:09:37.89
13. Benov 2:25:47.22
14. Br1ella
42
11:03:29.42
15. rinito 2d 00:35:29.82
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. cucumber 13:14.02
2. carukh 28:44.92
3. Hitov 41:51.88
4. pindao 2:09:37.89
5. Benov 2:25:47.22
6. Br1ella
42
11:03:29.42
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Melope
176
05:30.95
2. notrom
75
06:49.55
3. qqwref
230
09:15.23
4. Ben65732
124
09:21.68
5. Dorice
168
10:21.90
6. TheBigMD
69
10:46.35
7. jeremi1
141
11:06.19
8. Fanta2
105
11:11.21
9. Cazza
47
12:58.64
10. Tsuki
77
13:54.66
AO5
1. Melope
176
05:58.77
2. notrom
75
06:49.55
3. qqwref
230
09:35.73
4. Dorice
168
10:38.79
5. Fanta2
105
10:58.20
6. Ben65732
124
11:12.51
7. TheBigMD
69
12:02.48
8. jeremi1
141
13:21.67
9. Tsuki
77
13:56.98
10. Butch
44
15:07.98
AO12
1. Melope
176
07:36.55
2. notrom
75
07:48.83
3. qqwref
230
10:09.63
4. Dorice
168
11:46.08
5. Ben65732
124
12:08.76
6. Fanta2
105
13:47.39
7. TheBigMD
69
14:27.23
8. Tsuki
77
15:20.83
9. *** *****
95
17:35.72
10.anonymous
140
18:11.73
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.059
2.Charlie Li
60
00:01.880
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 17:48:26

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo