Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. Dorice
168
02:25.92
2. mowang
1
02:38.32
3. cucumber 03:20.57
4. Fanta2
105
03:29.73
5. ddawn23
57
04:42.79
6. Cin
60
06:02.32
7. Dennis Meinen
61
06:06.41
8. Jbrunt
78
06:35.31
9. nikifor4o74 06:47.90
10. jdubs
41
06:48.25
11. Toninoto76 07:31.07
12. Br1ella
42
09:45.17
13. Ivanov1954
6
11:15.21
14. stanev 12:19.98
15. notova 16:06.83
16. GeorgiIvanov 19:48.39
17. SongSong09 24:42.83
18. fishysua
95
25:02.22
19. cherneva 25:09.80
20. AJ123
14
26:03.31
Tuần này
1. mowang
1
02:38.32
2. Dorice
168
03:10.74
3. Fanta2
105
03:29.73
4. cucumber 04:23.44
5. Dennis Meinen
61
06:06.41
6. nikifor4o74 06:47.90
7. ddawn23
57
07:20.90
8. Toninoto76 10:41.75
9. Ivanov1954
6
12:30.97
10. stanev 14:09.10
11. jdubs
41
15:02.72
12. notova 19:54.05
13. SongSong09 24:42.83
14. cherneva 26:36.34
15. pindao 29:17.31
16. GeorgiIvanov 33:24.42
17. Stoianj 44:48.26
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. Dorice
168
03:51.95
2. nikifor4o74 06:47.90
3. stanev 14:09.10
4. SongSong09 24:42.83
5. GeorgiIvanov 35:36.96
6. Stoianj 44:48.26
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. qqwref
230
01:42.69
2. jeremi1
141
02:17.70
3. numbrr
152
03:06.61
4. Ben65732
124
03:08.67
5. Dorice
168
03:09.38
6. Cazza
47
03:26.93
7. Nick
182
03:30.36
8. SliverHawk's sweethe...
136
03:32.17
9. TheBigMD
69
03:39.51
10. urojony
68
03:51.89
AO5
1. qqwref
230
01:58.13
2. jeremi1
141
02:24.17
3. Ben65732
124
03:05.28
4. Dorice
168
03:26.57
5. Cazza
47
03:26.93
6. numbrr
152
03:50.28
7. urojony
68
03:55.01
8. TheBigMD
69
03:57.30
9. Fastfaxer
117
04:10.13
10. SliverHawk's sweethe...
136
04:18.42
AO12
1. qqwref
230
02:34.17
2. jeremi1
141
03:16.03
3. Ben65732
124
03:41.85
4. Dorice
168
03:54.13
5. WilsonCWMui
115
04:59.23
6. urojony
68
05:05.71
7. numbrr
152
05:30.24
8. Fanta2
105
05:33.53
9. Dennis Meinen
61
05:54.60
10. SliverHawk's sweethe...
136
05:54.85
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.057
2.Charlie Li
60
00:00.639
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 17:13:23

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo