Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. kks
28
00:28.14
2. NeoPhalanx
19
00:28.94
3. ThePipeline
46
00:31.17
4. Dorice
168
00:38.62
5. DrVince
53
00:39.37
6. windex42
19
00:45.25
7. ddawn23
57
00:46.62
8. Nick
182
00:47.61
9. Tomek 00:47.98
10. Fanta2
105
00:49.55
11. fishysua
95
00:49.86
12. Icay
114
00:49.94
13. quantumdude
25
00:51.55
14. Sakurahon6485 00:51.78
15. jeszon
51
00:52.49
16. nrr123 00:54.69
17. PASSWORD
19
00:56.28
18. Arjun25
20
01:06.87
19. Cin
60
01:09.70
20. sisi59
45
01:11.34
Tuần này
1. kks
28
00:28.14
2. ThePipeline
46
00:31.17
3. Fanta2
105
00:49.55
4. jeszon
51
00:52.49
5. Tomek 01:04.36
6. sisi59
45
01:11.34
7. Ashwin Anil
13
01:32.37
8. player1 01:45.73
9. yocata 01:52.39
10. valeridk
4
02:05.05
11. hamsterRG 02:08.23
12. CuB3yOnd
24
02:10.12
13. kulowa 02:11.34
14. samarian 02:13.04
15. sredmond
54
02:13.38
16. K K
13
02:15.97
17. JiovanyA 02:17.55
18. Ognyan 02:24.46
19. Bergamote
84
02:25.23
20. Dobrew
17
02:32.97
Hôm nay
1. valeridk
4
02:05.05
2. Ognyan 02:24.46
3. Bergamote
84
02:25.23
4. Dobrew
17
02:32.97
5. IavorDinchev 02:35.61
6. krasi6925
69
03:09.63
7. notova 03:20.41
8. XristovaK2 03:31.46
9. nikkollatonchev 03:46.74
10. chico83225 03:49.35
11. nikiyolova 04:10.78
12. NNNNN 04:39.94
13. Walmir 04:41.27
14. Szofi
3
04:49.35
15. anitolq 05:03.43
16. jp1000 05:11.98
17. LeoB4
5
05:22.16
18. svetlatoncheva 05:26.06
19. samarian 05:58.59
20. jacek66 07:29.94
MO3
1. qqwref
230
00:27.05
2. garbage
132
00:28.87
3. jeremi1
141
00:28.93
4. Madarjeen
97
00:31.22
5. Ben65732
124
00:31.26
6. vowels
180
00:34.49
7. afidaleo
93
00:36.84
8. ThePipeline
46
00:37.39
9. Dorice
168
00:37.65
10. daanbe
139
00:38.23
AO5
1. jeremi1
141
00:28.02
2. Madarjeen
97
00:34.17
3. qqwref
230
00:34.23
4. garbage
132
00:34.72
5. Ben65732
124
00:35.13
6. ThePipeline
46
00:37.19
7. i'm ly
127
00:38.55
8. Dorice
168
00:38.66
9. NooM
198
00:38.69
10. SliverHawk's sweethe...
136
00:39.95
AO12
1. jeremi1
141
00:34.19
2. qqwref
230
00:36.92
3. Ben65732
124
00:41.32
4. garbage
132
00:45.42
5. Dorice
168
00:46.05
6. Madarjeen
97
00:48.19
7. SliverHawk's sweethe...
136
00:48.54
8. NooM
198
00:49.19
9. daanbe
139
00:51.21
10. kyrawr8383
69
00:51.39
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.058
2.BertinSylux98
34
00:00.498
3.Charlie Li
60
00:00.509

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-03-28 18:03:16

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo