Sudoku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Sudoku là một trò chơi giải đố với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của sudoku rất đơn giản. Bạn cần điền các chữ số từ 1 đến 9 vào tất cả các ô trong mạng lưới 3x3 tạo thành bởi những vùng 3x3, một số ký tự sẽ được đặt sẵn trong các ô. Ở mỗi hàng, cột, đường chéo, mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Sudoku


3x3 Cơ bản Sudoku | 3x3 Dễ Sudoku | 3x3 Trung bình Sudoku | 3x3 Nâng cao Sudoku | 3x3 Khó Sudoku | 3x3 Cực khó Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku

Tháng này
1. numbrr
231
00:18.94
2. Truth-or-Peace
91
00:31.00
3. jeszon
55
00:31.34
4. Oryn
139
00:33.51
5. Dorice
205
00:34.70
6. Toro1
17
00:42.64
7. afternoon
77
00:48.14
8. Tomek 00:48.93
9. potowski 00:50.93
10. grimmgirlfandom
58
00:52.07
11. randomflyintaco
49
00:53.14
12. BigMomma2
38
01:01.15
13. abandon777
27
01:05.05
14. MisterB33 01:06.96
15. coolcoolguy65
110
01:07.18
16. Kuo YANG (Kurt)
9
01:11.83
17. TiggerTheWing 01:12.27
18. BravoJohnnie 01:23.59
19. カップ
24
01:25.03
20. player1 01:28.22
Tuần này
1. jeszon
55
00:31.34
2. Dorice
205
00:50.87
3. grimmgirlfandom
58
00:52.07
4. MisterB33 01:06.96
5. TiggerTheWing 01:12.27
6. カップ
24
01:25.03
7. L^2 Math
24
01:36.97
8. player1 01:37.28
9. BravoJohnnie 01:53.84
10. abandon777
27
01:55.48
11. Ognyan 02:09.96
12. valeridk
8
02:10.05
13. Bergamote
87
02:37.56
14. donmin 02:46.79
15. notova 02:47.64
16. 999966666 02:49.90
17. nikkollatonchev 02:50.04
18. svetlatoncheva 02:51.40
19. Alepagani
64
02:52.94
20. chico83225 02:55.31
Hôm nay
1. grimmgirlfandom
58
00:52.07
2. BravoJohnnie 02:35.78
3. 999966666 02:49.90
4. nikkollatonchev 02:50.04
5. Alepagani
64
02:52.94
6. L^2 Math
24
03:09.07
7. chico83225 03:21.66
8. svetlatoncheva 03:32.31
9. hoonkim 03:47.73
10. notova 03:48.12
11. Bergamote
87
04:12.65
12. NNNNN 04:19.94
13. nikiyolova 04:27.00
14. hamsterRG 04:30.12
15. samarian 04:48.41
16. Walmir 04:52.57
17. wangluhong 05:17.92
18. GeorgiIvanov 05:23.00
19. donmin 06:48.11
20. toryx68 08:27.15
MO3
1. qqwref
259
00:27.05
2. thelegendary08
23
00:27.09
3. garbage
163
00:28.87
4. jeremi1
176
00:28.93
5. Madarjeen
109
00:29.59
6. numbrr
231
00:29.62
7. Ben65732
130
00:31.26
8. Dorice
205
00:33.53
9. Make
230
00:34.13
10. vowels
202
00:34.49
AO5
1. jeremi1
176
00:28.02
2. numbrr
231
00:28.05
3. Madarjeen
109
00:32.40
4. Dorice
205
00:33.95
5. qqwref
259
00:34.23
6. garbage
163
00:34.72
7. Ben65732
130
00:35.13
8. ThePipeline
52
00:36.57
9. i'm ly
149
00:38.55
10. 7k enjoyer
153
00:38.58
AO12
1. jeremi1
176
00:34.19
2. qqwref
259
00:36.92
3. numbrr
231
00:37.17
4. ThePipeline
52
00:40.26
5. Ben65732
130
00:41.32
6. Dorice
205
00:42.30
7. Madarjeen
109
00:44.39
8. garbage
163
00:45.42
9. kks
62
00:46.60
10. Nick
217
00:46.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1337
00:00.011
2.joshprzybyszewski
18
00:00.058
3.Charlie Li
61
00:00.276

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-04-13 22:17:52

vi.puzzle-sudoku.com
Tắt quảng cáo